CQK - Consult

 

Zásady ochrany osobních údajů a soukromí návštěvníků webových stránek CQK Consult

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami CQK Consult, provozovanými společností CQK HOLDING a.s. (dále jen CQK). CQK však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na svých stránkách případně odkazuje. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla

CQK plně respektuje právo občana na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o návštěvnících webových stránek, pokud k tomu nedali prokazatelný souhlas.

CQK neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webových formulářů (např. „Zaregistrujte se“, „Oslovte nás“), kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou návštěvník poskytne prostřednictvím webových stránek společnosti CQK, není bez jeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a CQK ji použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Při zpracování osobních údajů CQK dbá na dodržování norem a zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Poskytovatel připojení k internetu zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a v souladu se zákony. Je v tomto ohledu vázán předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících webových stránek CQK, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Pokud návštěvník pouze prohlíží nebo stahuje obsah webových stránek CQK, nejsou o návštěvníkovi shromažďovány a ukládány žádné informace. CQK nezjišťuje identifikaci návštěvníka web stránek nebo jeho vyhledávací aktivity, s výjimkou, kdy je orgány činnými v trestním řízení požadována kontrola logů u poskytovatele internetových služeb.

Ke shromažďování osobních informací dochází pouze v případě, kdy osoba vyplňuje on-line výše uvedené formuláře nebo zasílá email. Tato situace nastává například při:

  • registraci ke školení vyplněním příslušného formuláře,
  • zaslání dotazu, vzkazu pomocí stránky “Oslovte nás” (emailová pošta).

CQK uchovává kontaktní údaje v rozsahu: emailová adresa, jméno, příjmení, název organizace, log o těch uživatelích, kteří se zaregistrovali. Tyto kontaktní údaje jsou uchovávány a dále zpracovávány výlučně pro účel, pro který byly uživatelem poskytnuty, tj. pro registraci na školení a uchovávají se po dobu pěti let. Registrovaný uživatel má právo kdykoliv požádat CQK o výmaz údajů ze seznamu registrovaných uživatelů.

Pokud CQK získává individuální elektronickou adresu (email) a jméno a příjmení fyzické osoby v souvislosti se zasláním elektronické pošty (např. na info@cqkconsult.cz), pak tato elektronická adresa a další osobní údaje budou použity nebo zpřístupněny výlučně pro účel, pro který byly poskytnuty (např. pro zaslání odpovědi na zaslaný dotaz, vzkaz či elektronickou zprávu). Elektronická adresa není přidávána do žádného adresáře (mailing listu), nebo použita či zpřístupněna pro jiné účely, ledaže by k tomu držitel elektronické adresy poskytl předchozí souhlas.

CQK používá osobní údaje, shromážděné prostřednictvím svých webových stránek, pouze pro účely, pro které byly subjekty údajů poskytnuty.

Poskytnuté osobní údaje v žádném případě CQK neumožňuje sdílet či předat jiným orgánům veřejné správy či jakýmkoliv dalším institucím, ledaže by se jednalo o následující případy:

  • subjekt údajů poskytl ke sdílení či předání údajů výslovný souhlas,
  • subjekt údajů očekává, že údaje budou třetí straně předány či s ní budou sdíleny,
  • sdílení či předání je stanoveno zákonem,
  • sdílení či předání je potřebné pro předcházení nebo pro snížení vážného a bezprostředního nebezpečí ohrožení života nebo zdraví.

Elektronické adresy (email) nejsou bez předchozího souhlasu jejich držitelů používány pro zasílání komerčně orientovaných nabídek na produkty nebo služby.

Veškeré informace o návštěvníkovi webových stránek, zpracovávané v průběhu připojení na tyto stránky, jsou bezprostředně po ukončení připojení vymazány. Poskytovatel připojení k internetu uchovává pouze technické a lokalizační údaje v souladu s právními předpisy.

Cookies

Webové stránky CQK používají sekci cookies během vyhledávání na stránkách a přistoupení k událostem pomocí RSS. V jiných případech poskytovatel internetových služeb cookies nezpracovává. Statistika webových stránek je generována z logů na serveru.

Pokud návštěvník uzavře svůj vyhledávač a ukončí prohlížení webových stránek CQK, pak je soubor coookies vymazán a žádné osobní informace, které by mohly vést k následné identifikaci návštěvníka webových stránek, nejsou uchovávány.

CQK nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Změny

V případě přijetí jakýchkoli změn v uplatňovaných zásadách ochrany soukromí návštěvníků webových stránek CQK, budou tyto změny uvedeny na této stránce.

 

KONTAKTUJTE NÁS +420 227 023 911

 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.