CQK - Consult

 

Zajímavosti

Zajímavé odkazy

Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Pracovní skupina WP29: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm

Evropský inspektor pro ochranu údajů: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/

Dohoda Evropské komise a USA: Štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů – Privacy Shield (tisková zpráva): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_cs.htm

První zpráva zmocněnce OSN pro ochranu soukromí: http://neurope.eu/article/56-italians-want-border-controls-back/

Výroční zpráva ÚOOÚ 2015: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=19843&p1=0

Prohlášení Pracovní skupiny WP 29 k návrhu Privacy Shield: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/press_release_shield_en.pdf

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Transatlantické toky údajů: Obnovení důvěry díky silným ochranným opatřením: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0117&rid=1

Plán WP29 k implementaci Obecného nařízení: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf

Příručka ke Štítu EU – USA na ochranu soukromí: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=21190&p1=0

Tisková zpráva WP29 ze dne 16. 12. 2016: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083

 

 

KONTAKTUJTE NÁS +420 227 023 911

 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.