CQK - Consult

 

Semináře pro dvě skupiny zaměstnanců ERGO pojišťovny, a.s. na téma „Vzdělávání zaměstnanců a dalších osob v oblasti ochrany soukromí a ochrany osobních údajů“, se konaly ve dnech 31. 8. a 8. 9. 2017 v sídle pojišťovny.

Lektoři RNDr. K. Neuwirt a PaedDr. J. Láznička seznámili účastníky s obsahem Nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a s povinnostmi, které z tohoto Nařízení EU vyplývají pro ERGO pojišťovnu, a.s. jako pro správce osobních údajů klientů.

V průběhu seminářů probíhala bohatá diskuze, posluchači se dotazovali na problematiku, která úzce souvisí s činností pojišťovny při zpracování a ochraně osobních údajů klientů.

Nařízení EU 2016/679 stanovuje všem správcům osobních údajů, mezi něž společnost ERGO pojišťovna, a.s. patří, celou řadu nových povinností. Pro docílení souladu zpracování osobních údajů v ERGO pojišťovně, a.s. s Nařízením EU bude nutno provést podrobnou a pečlivou analýzu dopadů tohoto Nařízení na dosavadní praxi při zpracování a ochraně osobních údajů.

11. 9. 2017

 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.