CQK - Consult

 

Školení

Vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Naše společnost CQK HOLDING a.s. je v České republice jednou z předních společností, která se systematicky zabývá tématikou ochrany osobních údajů.

Institucím z oblasti veřejné správy, zdravotnickým zařízením i soukromým společnostem nabízíme proškolení jejich pracovníků v oblasti ochrany osobních a citlivých údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů – General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). Nařízení vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2016 a správcům a zpracovatelům osobních údajů stanovuje celou řadu nových povinností.

Posluchačům jsou na praktických příkladech objasněny povinnosti správce/zpracovatele při ochraně a zabezpečení osobních údajů, vyplývající z dosud platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a především z Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Vzdělávací akce je vždy „připravena na míru“ dle konkrétních problémů a požadavků klienta a účastníků akce (vyžaduje-li to klient, je obsah celého semináře zaměřen pouze na Nařízení 2016/679).

Obsah vzdělávání k Nařízení EU:
– legislativa k ochraně osobních údajů
– pojmy a definice – odpovědnost správce / zpracovatele
– zpracování osobních údajů dětí
– zvláštní kategorie osobních údajů
– právo na přenositelnost údajů (a další práva subjektu údajů)
– zákaz profilování
– záznamy o činnostech
– zabezpečení osobních údajů
– ochrana osobních údajů již od návrhu – Privacy by Design – PbD 
– ohlašování případů narušení bezpečnosti
– posuzování dopadu na ochranu údajů – Data Protection Impact Assessment – DPIA
– pověřenec pro ochranu údajů – DPO
– kodexy chování
– posílení orgánu dozoru
– sankce
– Evropská rada pro ochranu údajů

Mnoho dotazů našich klientů směřuje k problematice  užívání kamerových systémů  a záznamů z kamer (kamery jsou často využívány pro monitorování společných prostor klienta či k záznamu z jednání zastupitelstev, atd.). Při využívání kamer či audio nahrávek je však třeba stanovit a dodržovat určitá pravidla (v souladu s legislativou) a zde často – dle našich zkušeností – subjekty tápou.

Garantem a lektorem školení je RNDr. K. Neuwirt, první předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, spoluautor zákona o ochraně osobních údajů. Působil rovněž jako Komisař Rady Evropy pro ochranu dat, v této pozici spolupracoval na mnoha projektech ochrany osobních údajů v ČR i v zahraničí. Publikuje a přednáší na konferencích a akcích zaměřených na ochranu osobních údajů, v současné době přednáší tuto tematiku na Jihočeské univerzitě.

Vzdělávací program naší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů je akreditován Ministerstvem vnitra ČR a Českou asociací sester.

CQK Consult – Akreditované vzdělávací programy

 

Dále nabízíme vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů rovněž všem soukromým subjektům a jednotlivcům ze všech oborů.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Firmy i jednotlivci nás mohou kontaktovat telefonicky na čísle +420 227 023 911, e-mailem na info@cqkconsult.cz, osobně  anebo prostřednictvím webového formuláře. Je možné se rovněž přihlásit na konkrétní termín školení – viz. informace níže. Školení se koná vždy od 9:00 do 13:00 hodin v Praze v sídle naší společnosti.

Při plánovaném větším počtu účastníků jsme připraveni Vám předložit individuální cenovou nabídku a v případě Vašeho zájmu provedeme školení i ve Vámi určených prostorách (ve Vaší firmě, v prostorách ve Vašem okolí, atd.). Motivujte své kolegy, přátele či obchodní partnery k účasti na tomto školení.

Program školení je účastníkům zaslán společně s fakturou týden před plánovaným termínem vzdělávací akce.

Školení bude realizováno v případě dostatečného množství zájemců.

 

 

 

Zaregistrujte se

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (nepovinný)

Datum konání (vyžadováno)

 

KONTAKTUJTE NÁS +420 227 023 911

 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.