CQK - Consult

 

Dotace

Společnost CQK spolupracuje jak s klienty z řad veřejného sektoru, tak i s klienty ze soukromé sféry. Klienty provázíme celým cyklem projektu, tzn.:

 • identifikace možného projektového záměru,
 • analýza dotačních možností,
 • zpracování žádosti o dotaci,
 • projektový management a
 • vyhodnocení projektu.

Vždy máme na zřeteli zejména cíle našich klientů a jejich způsobilost jakožto potenciálního žadatele o dotace (ve vztahu k dotačnímu prostředí a dotační politice regionu, státu i Evropské unie).

Orientujeme se v následujících skupinách dotačních zdrojů:

 • Dotace a granty měst
 • Nadace a nadační fondy
 • Národní zdroje – na úrovni jednotlivých ministerstev či jejich organizací
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
 • Programy celoevropské spolupráce
  • Norské fondy
  • Švýcarské fondy
  • Komunitární programy

Garantem oblasti dotací je Mgr. Marie Janečková. Možnostmi financování rozvojových záměrů se zabývá již více než 10 let a disponuje rozsáhlými zkušenostmi z celé řady projektů realizovaných v soukromém i veřejném sektoru. Kromě jiného působila v projektových kancelářích MPSV ČR a ČSSZ, kde měla zodpovědnost za zpracování a vedení mnoha dalších projektů a strategií.

 

KONTAKTUJTE NÁS +420 227 023 911

 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.